جستجو
   
 
customer-aboutus join software products services organ about
 
 

دوره ASP.Net


پيش نياز: آشنايي با ويندوز و يك زبان برنامه نويسي OBJECT ORIENTED

 Developing Web _ based Applications Using VB.NET and the MS .NET Framework
مدت: 40 ساعت
 

Syllabus:
 
• Introduction to Web Programming & .NET Platform & Visual Studio .NET
•  Creating a User Interface
•  working with web Object ADO.NET
•  Catching & Correcting Errors
•  Security
•  Testing Web Applications
•  Custom Controls
•  Working with Multimedia
•  Output Formatting
•  Globalization Web Applications
•  Deployment a web Based Application
 
   
 

تازه ها :

سیستم تسهیلات بانکی (تی بانک)
فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در قالب مجموعه سیستم‌های مرتبط با فرآیند تسهیلات، زمینه ساز ...

مقالات:

WPF چيست ؟دریافت کاتالوگ شرکت
بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 
Copyright � 2012 ARA System Consultants. All Rights Reserved