جستجو
   
 
customer-aboutus join software products services organ about
 
 

دوره آشنايي با GIS

GIS Course

پيش نياز: آشنايي با ويندوز و اتوكد
مدت: 35 ساعت

در پايان اين دوره شركت كنندگان قادر خواهند بود با امكانات GIS ، كاربردهاي آن در زمينه هاي مختلف و هسته اصلي تكنولــو ژي آن آشنا شــوند و در كار گاه آمــوزشي GIS با يكي از معتبرتــرين نــرم افـــزارهــاي  ( Desktop GIS Arc view 3.x) كار عملي خواهند كرد.
- كلیات
- تاريخچه
- قابلیت ها ی GIS بانکهای اطلاعاتی و ساختارداده ها
- آماده سازی داده ها(پردازش اولیه داده ها)
- توپولوژی(پردازش اصلي GIS)
- بازیابی و نمایش اطلاعات
- تحلیل داده ها در محيط GIS
- بررسي و مقايسه نر م افزارهاي رايج GIS
- كار عملي با نرم افزار منتخب GIS 
   
 

تازه ها :

سیستم تسهیلات بانکی (تی بانک)
فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در قالب مجموعه سیستم‌های مرتبط با فرآیند تسهیلات، زمینه ساز ...

مقالات:

WPF چيست ؟دریافت کاتالوگ شرکت
بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 
Copyright � 2012 ARA System Consultants. All Rights Reserved