جستجو
   
 
customer-aboutus join software products services organ about
 
 

دوره UML


پيش نياز: آشنايي با ويندوز و يك زبان برنامه نويسي OBJECT ORIENTED

 Unified Modeling Language & Unified Software Development Process Using

مدت : 30 ساعت


 Syllabus:

•  Introduction to UML and Visual Modeling
•  Classes and class Diagrams
•  Relation Ships
•  Common Mechanism and Diagrams
•  Packages
•  Use case and Use Case Diagrams
•  Interaction Diagrams
•  Activity Diagrams
•  Events and Signals
•  State Machines
•  Component and Development
•  Patterns and Framework
•  Introduction to Object Constraint Language
•  Introduction to Rational Unified Process 
   
 

تازه ها :

سیستم تسهیلات بانکی (تی بانک)
فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در قالب مجموعه سیستم‌های مرتبط با فرآیند تسهیلات، زمینه ساز ...

مقالات:

WPF چيست ؟دریافت کاتالوگ شرکت
بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 
Copyright � 2012 ARA System Consultants. All Rights Reserved