جستجو
   
 
customer-aboutus join software products services organ about
 
 

حقوق نرم افزاری


برخي مواد قانون و آئين نامه اجرايي حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379/10/4 مجلس شوراي اسلامي : طبق ماده 1، حق نشر، عرضه ، اجراء وحق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديد آورنده آن است . نحوه تدوين و ارائه داده ها درمحيط قابل پردازش رايانه اي نيزمشمول احکام نرم افزار خواهد بود.
طبق ماده 13، هرکس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد ، علاوه برجبران خسارت به حبس از91روز تا شش ماه ، و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محکوم مي گردد .
ماده 17 اشخاصي که با علم واطلاع ازعدم رعايت حقوق پديد آورنده ، نرم افزاري را که بدون اجازه پديد آورنده منتشر يا عرضه شده است ، تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند ناقض حقوق پديدآ ورنده محسوب مي گردند.
طبق ماده 18، حق تکثير تمام يا بخشي ازنرم افزار برروي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است  و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تکثير نيستند.
طبق ماده 19، خريد و بکارگيري نرم افزارهاي کپي غير مجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاه ها و واحدها و سازمان هاي تابعه آنها ممنوع مي باشد . ذيحسابان دستگاه هاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي کپي غير مجاز نيستند .
تبصره – کارکنان دستگاه هاي موضوع اين ماده ، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه کپي غير مجاز نرم افزارهاي مورد حمايت اين قانون روي رايانه هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند . متخلفان از اين حکم ،  مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود .
 
   
 

تازه ها :

سیستم تسهیلات بانکی (تی بانک)
فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در قالب مجموعه سیستم‌های مرتبط با فرآیند تسهیلات، زمینه ساز ...

مقالات:

WPF چيست ؟دریافت کاتالوگ شرکت
بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 
Copyright � 2012 ARA System Consultants. All Rights Reserved